For at forbedre sikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet har du som patient eller pårørende mulighed for at indrapportere en utilsigtet hændelse (UTH).

Hvad er utilsigtede hændelser.

Utilsigtede hændelser kan opstå i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. En utilsigtede hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade for patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eks. øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både fejl hvor skaden afværges eller er indtruffet. Utilsigtede hændelser bruger vi til at forbedre kvalitet og procedurer således, at vi for fremtiden kan forebygge at sådanne hændelser sker igen. 

Du kan indrapportere en utilsigtet hændelse her: