Hvis du ikke kan kontakte os på e-portalen, denne side, er der følgende muligheder:
Telefontid lægerne: Dagligt 8.00 – 9.00Lægernes telefontid er forbeholdt korte samtaler, svar på undersøgelser, vejledning om sygdom og behandling samt aftale om evt. sygebesøg.

Telefontid sekretærer: Dagligt fra 9.00 – 12.00. Sekretærenes telefontid er til tidsbestilling, medicinbestilling, svar på urinundersøgelser og andre korte svar.Hvis sekretærerne spørger, hvad problemet drejer sig om, er det for at vurdere, om det er nødvendigt at afsætte ekstra tid – det kunne være tilfældet ved børneundersøgelser, graviditetsundersøgelser, attester, helbredserklæringer, små-operationer, forebyggende samtaler m.m.Prøvesvar:Husk det påhviler patienten, at anmode om prøvesvar. Helst via denne side eller via telefon.Konsultationstid:

Konsultation: Hverdage fra 8-16Kun efter aftaleVi har ikke åben konsultation.

Som udgangspunkt afsættes 15 min. pr. konsultation, dog ekstra ved eksempelvis graviditetsundersøgelse, børneundersøgelser, attester.
Alt personale har naturligvis tavshedspligt!

 Lægerne skiftes til at have sen konsultation.

Medicin bestilling:

Kan foretages via denne side, undtagen ved behov for ekspedition samme dag.

Sygebesøg:

Aftale om sygebesøg skal foretages i lægernes telefontid fra kl. 8.00-9.00.
Der gøres dog opmærksom på, at undersøgelsen bedst foretages i lægehuset p.g.a. de bedre faciliteter.

Akut sygdom:

Ved akut sygdom kan vi kontaktes telefonisk alle hverdage fra kl. 8.00-16.00.

.

Ved akut sygdom på andre tidspunkter: Kontakt Lægevagten på telefon 70 150 300.

Afbud:

Hvis ikke den aftalte tid kan overholdes, vil vi bede dig om at aflyse, helst i god tid.

Tlf. 98 25 97 00.

Sygesikringsbevis:

Sygesikringsbevis SKAL  medbringes ved fremmøde i klinikken.
– husk børn har eget sygesikringsbevis.

Aktindsigt:

Lovgivningsmæssigt har alle ret til aktindsigt i egen journal. Det skal dog være efter aftale med en af lægerne. Har man brug for udskrifter/kopier herfra vil der være en egenbetaling på kr. 10,00 pr. udskrift (dog max. kr. 200,00).

Ændring af adresse og telefonnummer:

Vi får ikke automatisk besked om ændring af adresse- og telefonnummer, og vil derfor gerne informeres herom pr. brev, mail eller telefon.

Tavshedspligt og samtykke:

Reglerne på dette område er skærpet betydeligt.
Som hovedregel må vi ikke videregive oplysninger om en patient uden dennes samtykke.
Dette gælder også pårørende/ægtefæller og i visse tilfælde børn under 18.
Ligeledes får vi ikke oplysninger fra sygehus eller anden læge, samt journaler fra tidligere læge,
i forbindelse med lægeskift uden din tilladelse hertil.
Disse regler kan i dagligdagen være besværlige, men er lavet for at beskytte den enkelte patient.