Vi passer på dine data!

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Gandrup Lægeklinik som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Gandrup Lægeklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Læs klinikkens privatlivspolitik:

privatlivspolitik-plo. patienter ver 1.0